Prawo budowlane

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH. ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY, WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE DLA NADZORU
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH. ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY, WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE DLA NADZORU
Szkolenie online: IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) – WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH
Szkolenie online: IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) – WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH
Szkolenie Online: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
Szkolenie Online: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
Szkolenie stacjonarne: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – DYREKTYWY ATEX
Szkolenie stacjonarne: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – DYREKTYWY ATEX
Szkolenie Online: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
Szkolenie Online: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Szkolenie Online: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
Szkolenie Online: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE
BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG). ZMIANY W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG). ZMIANY W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
SZKOLENIA ONLINE: OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ KADRĘ SPECJALISTÓW, INŻYNIERÓW I MENEDŻERÓW TECHNICZNYCH. 50 ZAGADNIEŃ OBSŁUGI KLIENTA
SZKOLENIA ONLINE: OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ KADRĘ SPECJALISTÓW, INŻYNIERÓW I MENEDŻERÓW TECHNICZNYCH. 50 ZAGADNIEŃ OBSŁUGI KLIENTA
Szkolenie ONLINE: ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI W ZAKRESIE NADZORU I KOORDYNACJI PRAC
Szkolenie ONLINE: ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI W ZAKRESIE NADZORU I KOORDYNACJI PRAC
Szkolenie ONLINE: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r.
Szkolenie ONLINE: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r.
Szkolenie ONLINE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
Szkolenie ONLINE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
Szkolenie ONLINE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Szkolenie ONLINE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
Szkolenie ONLINE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP
Szkolenie ONLINE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP
Prawo budowlane, będące integralną częścią funkcjonującego w Polsce systemu prawnego, reguluje zasady i procedury związane z szeroko pojmowanymi procesami budowlanymi. Jest to skomplikowany, rozbudowany zakres przepisów, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie wysokiej jakości realizacji projektów.

Współczesny, konkurencyjny rynek, a także szereg wymagań dotyczących norm jakościowych warunkują konieczność ciągłego rozwijania kompetencji z zakresu prawa budowlanego. Szkolenia dla osób działających w branży są kluczowym narzędziem edukacyjnym.

Czytaj dalej…

Szkolenia, prawo budowlane – najważniejsze informacje o programie szkoleniowym

Program szkoleniowy różni się w zależności od konkretnego kursu. Każde z oferowanych przez nas szkoleń zostało stworzone w oparciu o kompleksową analizę aktualnych przepisów dotyczących budownictwa. W trakcie kursów uczestnicy zdobywają wiedzę na temat procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa budowlanego, a także aktualnych trendów i zmian w prawie.

Specjalistyczne studia przypadków oraz omówienia najnowszych aktów prawnych stanowią integralną część programu. Bezpieczeństwo procesowe, ergonomia pracy, zarządzanie zespołem technicznym, eksploatacja urządzeń energetycznych czy obsługa klienta dla kadry technicznej to tylko niektóre z tematów realizowanych w ramach szkoleń z prawa budowlanego.

Prawo budowlane, szkolenia – dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na udział w szkoleniu z prawa budowlanego. Po pierwsze, oferowane przez nas kursy pozwalają na bieżące śledzenie zmian w przepisach, co jest niezwykle istotne w dynamicznym środowisku rynkowym.

Badania potwierdzają, że znajomość aktualnych procedur w zakresie prawa budowlanego pozwala na efektywne i bezproblemowe prowadzenie procesów, a także wpływa na minimalizację konfliktów czy opóźnień.

Szkolenie, prawo budowlane – dla kogo?

Szkolenia z zakresu prawa budowlanego dedykowane są przede wszystkim inżynierom budownictwa, architektom, pracownikom biur projektowych, kadrom technicznym, a także osobom odpowiedzialnym za zamówienia zlecane przez klientów od strony technicznej.

Każdy z kursów został dokładnie opisany na naszej stronie. Zadbaliśmy o uwzględnienie informacji o harmonogramie szkolenia, kwestiach organizacyjnych, celach szczegółowych oraz metodach prowadzenia (tj. wykłady, konwersatoria, analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne i symulacje sytuacji).

Prawo budowlane, szkolenie – kontakt

Zapewniamy, że nasze szkolenia z prawa budowlanego są dostosowane do najwyższych standardów edukacyjnych, umożliwiając uczestnikom pełne zrozumienie aktualnych przepisów i praktyczne zastosowanie ich w codziennej pracy. Serdecznie zapraszamy do kompleksowego zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Jeśli informacje zamieszczone na stronie pozostawiają jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi specjaliści kompleksowo przedstawią ofertę szkoleniową i przeprowadzą przez procedurę zapisu.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”