CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Decydujący jest tutaj kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, czyli obniży powstawanie ryzyka zawodowego.

Zapraszamy wszystkich pracodawców, osoby nadzorujące, służby BHP i SIP na szkolenie gdzie dowiedzą się Państwo jak zapewnić pracownikom właściwą organizację pracy w środowisku narażonym na czynniki szkodliwe i uciążliwe. W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzonym Ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy.

24 października 2023r.

Warszawa / + online

STACJONARNE: 785,00 zł + 23% VAT / osoba

ONLINE: 685,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

24 października 2023r. – Warszawa, Golden Floor (budynek Eurocentrum) przy Al. Jerozolimskich 134 

Podczas tego szkolenia istnieje możliwość udziału w opcji ZDALNEJ (ONLINE)

Cena szkolenia ONLINE wynosi: 685,00 zł + 23% VAT / osoba
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi: 785,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć, 9.00-15.50) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe (w opcji online materiały wysłane w formie pdf)
– materiały piśmiennicze (dla Uczestników w opcji stacjonarnej)
– wyżywienie (dla Uczestników w opcji stacjonarnej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09:00-15.45
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 09:00

Wymagania sprzętowe dla Uczestników online: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie komputer / laptop z głośnikami, mikrofonem i kamerą) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa online: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

 

Program szkolenia

I. CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
2. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi (dopuszczalne normy, wartości NDS / NDN, pomiary)
3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem występującym w procesie pracy
4. Zagrożenia czynnikami występującymi przy pracach (uwzględnienie organizacji pracy i stanowisk pracy, zmian technologicznych, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej)

II. ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z ASPEKTAMI PROFILAKTYKI 
1. Okoliczności przykładowych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
2. Choroby zawodowe – definicja, przyczyny, profilaktyka

III. ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY – PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA
1. Zagrożenia związane z obecnością czynników fizycznych.
2. Zagrożenia związane z obecnością czynników biologicznych.
3. Zagrożenia związane z obecnością czynników psychofizycznych.
4. Zagrożenia związane z obecnością czynników chemicznych

4.1. Przegląd aktów prawnych dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy (klasyfikacja substancji oraz mieszanin, przepisy bhp, transport, dozór techniczny, przepisy przeciwpożarowe, ochrona środowiska)
4.2. Obowiązki pracodawcy w związku z obecnością czynników chemicznych na stanowisku pracy w zakresie:
a) oznakowania
b) magazynowania i składowania
c) monitorowania stężeń na stanowiskach pracy
d) dokumentacji
e) dodatkowych wymagań odnośnie czynników mutagennych, teratogennych oraz rakotwórczych, a także prac szczególnie niebezpiecznych;
4.3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi – ujęcie teoretyczne (identyfikacja, ocena ryzyka, eliminowanie bądź ograniczanie ryzyka), studium przypadku;
4.4. Szczegółowe wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna, ochrona oczu, twarzy, dróg oddechowych, rąk) – znakowanie, zasady doboru, praktyka użytkowania;
4.5. Tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo dobre szkolenie. Prezentacja praktycznych przykładów i zdarzeń, które miały miejsce w zakładach pracy. Interakcja podczas szkolenia i możliwość zadawania pytań w czasie wykładu. Prowadzący swobodnie omawiał zagadnienia, bardzo dobre zdolności oratorskie. Przygotowanie merytoryczne Inspektora na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadzone rzetelnie, pełna ciągłość tematyczna.

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Szkolenie w którym mieliśmy okazję uczestniczyć było bardzo interesujące i pomocne w wykonywanej przeze mnie pracy. Atutem były przykłady z życia wzięte związane z doświadczeniem Inspektora.

Zakłady Kablowe BITNER

Szkolenie ciekawe we wszystkich aspektach. Super Wykładowca. Pełen zakres czynników zebrane w jednym szkoleniu.

Polfa Tarchomin SA

Polecam Wykładowcę! Wiedza Pana Inspektora była imponująca.Elastyczny prowadzący – dostosowuje się do wymagań i potrzeb merytorycznych grupy.Szkolenie bogate w ogromną ilość praktycznych przykładów.

Theta Doradztwo Techniczne

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice Krakowskiej. Były inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”