CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Decydujący jest tutaj kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, czyli obniży powstawanie ryzyka zawodowego.

Czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich pracodawców, osoby nadzorujące, służby BHP i SIP na szkolenie gdzie dowiedzą się Państwo jak zapewnić pracownikom właściwą organizację pracy w środowisku narażonym na czynniki szkodliwe i uciążliwe. W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzonym Ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kompleksowe szkolenie na temat czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy

Wszystkie szkolenia organizowane przez naszą firmę tworzone są przez specjalistów z danej dziedziny. Dzięki temu uczestnicy prezentowanego kursu będą mogli nabyć kompleksową, pogłębioną wiedzę z zakresu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia w środowisku pracy.

W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z szerokim spektrum tematów – od różnego rodzaju czynników szkodliwych, aż po postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Aktywne uczestnictwo podczas zajęć i analiza przypadków pozwolą uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z danego obszaru.

Kompleksowe szkolenie na temat czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy

Wszystkie szkolenia organizowane przez naszą firmę tworzone są przez specjalistów z danej dziedziny. Dzięki temu uczestnicy prezentowanego kursu będą mogli nabyć kompleksową, pogłębioną wiedzę z zakresu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia w środowisku pracy.

W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z szerokim spektrum tematów – od różnego rodzaju czynników szkodliwych, aż po postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Aktywne uczestnictwo podczas zajęć i analiza przypadków pozwolą uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z danego obszaru.

Kiedy warto zdecydować się na udział w szkoleniu dotyczącym czynników uciążliwych w środowisku pracy?

Znajomość technik pomiaru i prewencji, a także reagowania w sytuacjach awaryjnych pozwalają na zapewnienie pracownikom najwyższego możliwego stopnia bezpieczeństwa. Zdobyta wiedza pozwoli wdrożyć taką profilaktykę, która będzie dostosowana do warunków panujących w danym zakładzie pracy, specyfiki wykonywanych w nim obowiązków oraz obecności konkretnych czynników szkodliwych. Tym samym wzrośnie nie tylko wydajność pracy, ale również zadowolenie zespołu z warunków jej świadczenia. Zapewnienie pracownikom odpowiedniego bezpieczeństwa jest więc niezwykle istotne i pozwala jednocześnie na optymalne zarządzanie firmą.

Szkolenie dotyczące czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy uwrażliwia na ich wykrywanie, a także wyposaża w praktyczne umiejętności zaradcze. To właśnie z tego powodu warto zdecydować się na udział w przygotowanym przez nas kursie, który prowadzi prawdziwy ekspert z tej dziedziny – Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy.

30 sierpnia 2024r.

Online

ONLINE: 685,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia Z ZAKRESU CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH, SZKODLIWYCH I CHEMICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY

30 sierpnia 2024r.​ – ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 685,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30-15.00/ +-30 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia NA TEMAT CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH I CHEMICZNYCH W PRACY

I. CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
2. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi (dopuszczalne normy, wartości NDS / NDN, pomiary)
3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem występującym w procesie pracy
4. Zagrożenia czynnikami występującymi przy pracach (uwzględnienie organizacji pracy i stanowisk pracy, zmian technologicznych, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej)

II. ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z ASPEKTAMI PROFILAKTYKI 
1. Okoliczności przykładowych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
2. Choroby zawodowe – definicja, przyczyny, profilaktyka

III. ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY – PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA
1. Zagrożenia związane z obecnością czynników fizycznych.
2. Zagrożenia związane z obecnością czynników biologicznych.
3. Zagrożenia związane z obecnością czynników psychofizycznych.
4. Zagrożenia związane z obecnością czynników chemicznych

4.1. Przegląd aktów prawnych dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy (klasyfikacja substancji oraz mieszanin, przepisy bhp, transport, dozór techniczny, przepisy przeciwpożarowe, ochrona środowiska)
4.2. Obowiązki pracodawcy w związku z obecnością czynników chemicznych na stanowisku pracy w zakresie:
a) oznakowania
b) magazynowania i składowania
c) monitorowania stężeń na stanowiskach pracy
d) dokumentacji
e) dodatkowych wymagań odnośnie czynników mutagennych, teratogennych oraz rakotwórczych, a także prac szczególnie niebezpiecznych;
4.3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi – ujęcie teoretyczne (identyfikacja, ocena ryzyka, eliminowanie bądź ograniczanie ryzyka), studium przypadku;
4.4. Szczegółowe wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna, ochrona oczu, twarzy, dróg oddechowych, rąk) – znakowanie, zasady doboru, praktyka użytkowania;
4.5. Tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo dobre szkolenie. Prezentacja praktycznych przykładów i zdarzeń, które miały miejsce w zakładach pracy. Interakcja podczas szkolenia i możliwość zadawania pytań w czasie wykładu. Prowadzący swobodnie omawiał zagadnienia, bardzo dobre zdolności oratorskie. Przygotowanie merytoryczne Inspektora na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie prowadzone rzetelnie, pełna ciągłość tematyczna.

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Szkolenie w którym mieliśmy okazję uczestniczyć było bardzo interesujące i pomocne w wykonywanej przeze mnie pracy. Atutem były przykłady z życia wzięte związane z doświadczeniem Inspektora.

Zakłady Kablowe BITNER

Szkolenie ciekawe we wszystkich aspektach. Super Wykładowca. Pełen zakres czynników zebrane w jednym szkoleniu.

Polfa Tarchomin SA

Polecam Wykładowcę! Wiedza Pana Inspektora była imponująca.Elastyczny prowadzący – dostosowuje się do wymagań i potrzeb merytorycznych grupy.Szkolenie bogate w ogromną ilość praktycznych przykładów.

Theta Doradztwo Techniczne

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja.

Ekspert

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice Krakowskiej. Były inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”