ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU

Jeżeli chcesz:
– Podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
– Zdobyć wiedzę w zakresie ponoszenia odpowiedzialności w zakresie nieprawidłowości w kontekście nadzoru
– Budować świadomość pracowników z zakresie zagrożeń występujących podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
– Zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą opracowania instrukcji prac szczególnie niebezpiecznych, formułowania poleceń  pisemnych, dokumentowania działań przygotowawczych
– Zapoznać się z zasadami i podstawami prawnymi funkcjonowania firm obcych na terenie zakładu
– Rozwijać umiejętności w zakresie opracowania umów i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki z firmami obcymi
– Skonsultować z Inspekotrem własne problemy i wątpliwe dla siebie zagadnienia związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Zapisz się na szkolenie prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspkecji Pracy.

W PLANOWANIU

Online

Online: 745,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU. – Online

Cena szkolenia ONLINE wynosi: 745,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć, 9.00-15.30) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe (w opcji online materiały wysłane w formie pdf)
– certyfikat

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09:00-15.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 09:00

Wymagania sprzętowe dla Uczestników online: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie komputer / laptop z głośnikami, mikrofonem i kamerą) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w szkoleniu).

Program szkolenia

1. Podstawy prawne organizacji, nadzoru i kontroli prac szczególnie niebezpiecznych

2. Szczegółowe omówienie klasyfikacji prac szczególnie niebezpiecznych określonych w przepisach i regulaminach wewnętrznych, (prace na wysokości, prace na ruchu zakładu, prace w zbiornikach, prace z materiałami niebezpiecznymi i inne)

3. Zasady sprawowania nadzoru bezpośredniego i stałego przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Zasady powierzania pracownikom funkcji nadzorczych. Szczegółowe wyjaśnienia zasad ponoszenia odpowiedzialności w zakresie nieprawidłowości w kontekście nadzoru i ponoszenia odpowiedzialności

4. Zalecenia w zakresie opracowania instrukcji prac szczególnie niebezpiecznych, formułowania poleceń oraz ewentualnych poleceń pisemnych, dokumentowania działań przygotowawczych

5. Podstawy prawne współpracy z firmami obcymi na terenie zakładu (podwykonawcami) w kontekście prac na ruchu zakładu i ich koordynacji
A. Współpraca podmiotów w zakresie bhp w świetle aktualnych przepisów prawa
B. Obowiązek wyznaczania koordynatora wyznaczonego z art. 208 Kodeksu Pracy
C. Zadania i obowiązki koordynatora z 208kp, uprawnienia koordynatora
D. Odpowiedzialność koordynatora z 208kp oraz odpowiedzialność pracodawców wynikająca z obowiązujących przepisów
E. Przykładowa dokumentacja w zakresie realizacji obowiązku z art. 208kp, wskazówki i wytyczne, typowe błędy

6. Zalecenia w zakresie opracowania umów i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki w kontekście ew. ponoszenia odpowiedzialności. Szczegółowe wyjaśnienie zasad ponoszenia odpowiedzialności osób wyznaczonych za organizację prace firm obcych na terenie zakładu. Omówienie typowych

7. Wymagania w zakresie organizacji i nadzoru nad pracownikami dla podmiotów zewnętrznych w świetle aktualnych przepisów prawa. Metodyka kontroli i oceny podmiotów zewnętrznych

8. Praca firm obcych (podmiotów zewnętrznych) na terenie zakładu – wymagania prawne, przykłady dobrych praktyk

9. Przykładowe wypadki przy pracach szczególnie niebezpiecznych, omówienie dobrych praktyk i działań zapobiegawczych

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu z zakresu ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BHP i prowadzącym Inspektorze PIP.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej z możliwością udziału zdalnego (online), Inspektor prowadzi zajęcia systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”