DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCHDYREKTYWA CIŚNIENIOWA  2014/68/UE (PED) I NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ PED Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wymaganiami zawartymi w dyrektywie PED dotyczącymi m.in. oceny zgodności, zadań producenta, dystrybutora i...