Calendar

lt.
7
wt.
Szkolenie ONLINE: JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?
lt. 7 – lt. 8 całodniowy
lt.
8
śr.
Szkolenie STACJONARNE Katowice: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE – KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO (B2B, B2C, B2B-UPRZYWILEJOWANY) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2023r. (NOWELIZACJA 2022), REKLAMACJI ONLINE ORAZ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (Katowice)
lt. 8 całodniowy
lt.
13
pon.
Szkolenie ONLINE: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW (Online)
lt. 13 – lt. 14 całodniowy
lt.
16
czw.
Szkolenie ONLINE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP
lt. 16 całodniowy
lt.
17
pt.
Szkolenie OLINE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I BIZNES W KRAJACH ZATOKI PERSKIEJ (GCC) (online)
lt. 17 całodniowy
lt.
20
pon.
Szkolenie ONLINE: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. SZKOLENIE DLA SŁUŻBY BHP (Online)
lt. 20 – lt. 21 całodniowy
lt.
28
wt.
Szkolenie ONLINE: JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ MARKETING REKRUTACYJNY ORAZ WIZERUNEK PRACODAWCY WŚRÓD KANDYDATÓW PODCZAS PROCESU REKRUTACJI? EMPLOYER BRANDING & CANDIDATE EXPERIENCE W PRAKTYCE
lt. 28 całodniowy
Szkolenie Online: TECHNIKI OBRONY CENY (Online)
lt. 28 całodniowy
Szkolenie STACJONARNE Wrocław: AKTUALNE PRZEPISY REKLAMACYJNE – KOMPLEKSOWA ANALIZA PRAWA REKLAMACYJNEGO (B2B, B2C, B2B-UPRZYWILEJOWANY) Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2023r. (NOWELIZACJA 2022), REKLAMACJI ONLINE ORAZ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (Wrocław)
lt. 28 całodniowy
mrz.
2
czw.
Szkolenie STACJONARNE Uniejów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW PROJEKTÓW W OPARCIU O AgileM®. DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU (Uniejów)
mrz. 2 – mrz. 3 całodniowy
mrz.
3
pt.
Szkolenie ONLINE: PRZEPISY REKLAMACYJNE – NOWELIZACJA 2023 (obowiązywanie od 1 stycznia 2023r.) (online)
mrz. 3 całodniowy
mrz.
7
wt.
Szkolenie ONLINE: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE (ONLINE)
mrz. 7 całodniowy
Szkolenie stacjonarne WARSZAWA: NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE, TECHNICZNE I KOMPONENTOWE Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI WYSOKIEGO POPYTU I NISKIEJ PODAŻY (Warszawa)
mrz. 7 – mrz. 8 całodniowy
mrz.
28
wt.
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA W SPEDYCJI I PRZEWOZIE. PROCEDURA REKLAMACYJNA W SPEDYCJI ORAZ PRZEWOZIE DROGOWYM KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM Z UWGL. KONWENCJI CMR (Online)
mrz. 28 całodniowy
Szkolenie ONLINE: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI (ONLINE)
mrz. 28 – mrz. 29 całodniowy
mrz.
29
śr.
Szkolenie ONLINE: JAK REKRUTOWAĆ NAJLPESZYCH PRACOWNIKÓW SIŁ SPRZEDAŻY W 2023? (ONLINE)
mrz. 29 całodniowy
mrz.
30
czw.
Szkolenie ONLINE: SYSTEM INTRASTAT – AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
mrz. 30 całodniowy
Szkolenie stacjonarne ŁÓDŹ: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE (Łódź)
mrz. 30 całodniowy
kw.
14
pt.
Szkolenie ONLINE: TARYFIKACJA TOWARÓW – NADAWANIE KODÓW CN ORAZ KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ (Online)
kw. 14 całodniowy
kw.
18
wt.
Szkolenie HYBRYDOWE: REKRUTACJA – NOWE TRENDY I NAJLEPSZE PRAKTYKI (Online/Warszawa)
kw. 18 – kw. 19 całodniowy
kw.
19
śr.
Szkolenie ONLINE: PRZEPISY CELNE W SPEDYCJI – ZARABIAJ MINIMALIZUJĄC RYZYKA. PRAWO CELNE DLA SPEDYTORÓW
kw. 19 całodniowy
kw.
20
czw.
Szkolenie HYBRYDOWE (WARSZAWA/ONLINE): CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY (Warszawa/Online)
kw. 20 całodniowy
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA (ONLINE)
kw. 20 całodniowy
kw.
24
pon.
Szkolenie ONLINE: PRACA Z DANYMI W EXCELU (WYKRESY, TABELE PRZESTAWNE, POWER QUERY, POWER MAP I POWER PIVOT) W PRAKTYCE
kw. 24 – kw. 25 całodniowy
mj.
15
pon.
Szkolenie OLINE: RÓŻNICE KULTUROWE, KOMUNIKACJA I BIZNES W KRAJACH ZATOKI PERSKIEJ (GCC) (online)
mj. 15 całodniowy
mj.
16
wt.
Szkolenie STACJONARNE: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM (Uniejów)
mj. 16 – mj. 17 całodniowy
mj.
18
czw.
Szkolenie STACJONARNE UNIEJÓW: DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH – DYREKTYWA CIŚNIENIOWA 2014/68/UE (PED) I NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ PED (Uniejów)
mj. 18 – mj. 19 całodniowy
mj.
23
wt.
Szkolenie ONLINE: OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA (Online)
mj. 23 – mj. 24 całodniowy
Szkolenie ONLINE: PRAWO CELNE / EXPORT / IMPORT WARSZTATY PRAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY
mj. 23 – mj. 24 całodniowy
mj.
25
czw.
Szkolenie OLINE: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU (online)
mj. 25 całodniowy
czrw.
1
czw.
Szkolenie ONLINE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (ONLINE)
czrw. 1 całodniowy
czrw.
6
wt.
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI (ONLINE)
czrw. 6 całodniowy
czrw.
13
wt.
Szkolenie ONLINE: PRAWO CELNE I DOKUMENTACJA CELNA Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – POZIOM PODSTAWOWY (Online)
czrw. 13 – czrw. 14 całodniowy
czrw.
15
czw.
Szkolenie STACJONARNE Uniejów: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE (Warszawa)
czrw. 15 – czrw. 16 całodniowy
czrw.
27
wt.
Szkolenie ONLINE: POCHODZENIE TOWARÓW W PRAKTYCE (Online)
czrw. 27 całodniowy
wrz.
26
wt.
Szkolenie STACJONARNE UNIEJÓW: WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE (Uniejów)
wrz. 26 – wrz. 27 całodniowy
Szkolenie stacjonarne Uniejów: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI (Warszawa)
wrz. 26 – wrz. 27 całodniowy