Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

Szkolenia techniczne

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH. ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY, WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE DLA NADZORU
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH. ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY, WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE DLA NADZORU
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
Szkolenie online: IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) – WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH
Szkolenie online: IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) – WYMAGANE PRAWEM NARZĘDZIE DO OKREŚLANIA ZASAD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ZADAŃ BUDOWLANYCH
Szkolenie ONLINE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS
Szkolenie ONLINE: IMDS – INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM. ZASADY PRACY Z BAZĄ IMDS
Szkolenie Online: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
Szkolenie Online: ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH. INTERWENCJA ERGONOMICZNA NA PRZYKŁADACH
Szkolenie stacjonarne Uniejów: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – DYREKTYWY ATEX
Szkolenie stacjonarne Uniejów: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – DYREKTYWY ATEX
ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
Szkolenie Online: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
Szkolenie Online: ORGANIZACJA, NADZÓR I KONTROLA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD NADZORU I KOORDYNACJI FIRM OBCYCH NA TERENIE ZAKŁADU
DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
DYREKTYWA PED DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Szkolenie Online: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
Szkolenie Online: ZARZĄDZANIE i MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI
Szkolenie STACJONARNE UNIEJÓW: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgileM – EFEKTYWNY PROCES REALIZACJI PROJEKTU W OPARCIU O SKUTECZNE TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
Szkolenie STACJONARNE UNIEJÓW: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgileM – EFEKTYWNY PROCES REALIZACJI PROJEKTU W OPARCIU O SKUTECZNE TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE
BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – BHP W ENERGETYCE
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG). ZMIANY W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG). ZMIANY W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI
SZKOLENIA ONLINE: OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ KADRĘ SPECJALISTÓW, INŻYNIERÓW I MENEDŻERÓW TECHNICZNYCH. 50 ZAGADNIEŃ OBSŁUGI KLIENTA
SZKOLENIA ONLINE: OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ KADRĘ SPECJALISTÓW, INŻYNIERÓW I MENEDŻERÓW TECHNICZNYCH. 50 ZAGADNIEŃ OBSŁUGI KLIENTA
Szkolenie ONLINE: ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI W ZAKRESIE NADZORU I KOORDYNACJI PRAC
Szkolenie ONLINE: ZASADY WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI W ZAKRESIE NADZORU I KOORDYNACJI PRAC
Szkolenie ONLINE: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r.
Szkolenie ONLINE: BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII Z DNIA 28.08.2019r. oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU Z DNIA 25.03.2020r.
Szkolenie ONLINE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
Szkolenie ONLINE: 50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU. SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
Szkolenie ONLINE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Szkolenie ONLINE: BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP NA PRODUKCJI. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWNIKÓW (i innych osób kierujących Pracownikami)
NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE, TECHNICZNE I KOMPONENTOWE
NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI. ZAKUPY PRODUKCYJNE, TECHNICZNE I KOMPONENTOWE
Szkolenie Online: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
Szkolenie Online: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY. IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
Szkolenie ONLINE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRAC BUDOWLANYCH I INWESTYCYJNYCH – AKADEMIA LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWA
Szkolenie stacjonarne ŁÓDŹ: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
Szkolenie stacjonarne ŁÓDŹ: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN. DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE
Szkolenie ONLINE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP
Szkolenie ONLINE: POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 – ASPEKTY PRAKTYCZNE. ZALECENIA PIP
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM (2.0). NEW VISION – JAK POLEPSZYĆ WYNIKI PRACY ZESPOŁU ORAZ ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ SKUTECZNOŚĆ?
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM (2.0). NEW VISION – JAK POLEPSZYĆ WYNIKI PRACY ZESPOŁU ORAZ ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ SKUTECZNOŚĆ?

Podstawą sukcesu biznesowego jest wiedza. Bez niej pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę nie mogą skutecznie reagować na napotkane problemy i wypełniać swoich obowiązków w taki sposób, by zwiększyć konkurencyjność firmy. Wiedza w organizacji powinna mieć charakter wieloaspektowy – dotyczyć różnych obszarów działalności: zarządzania projektami, czasem pracy, obsługi klienta, produkcji czy bezpieczeństwa procesowego w firmie. Dlaczego? Jeśli jeden z działów przedsiębiorstwa nie funkcjonuje poprawnie, zwykle oddziałuje to negatywnie na cały podmiot.Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń technicznych, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji pracowników i poprawy sytuacji firmy. Ich zakres tematyczny obejmuje zróżnicowane potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych.

Kto może skorzystać ze szkoleń technicznych?

Propozycję szkoleń technicznych kierujemy do kadry ekspertów – inżynierów wykonujących specjalistyczne zadania z różnych branż, np. przemysłowej, budowlanej, produkcyjnej – którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i rozwinąć zdolności już posiadane. Oprócz tego przygotowujemy szkolenia dla osób zarządzających kadrą techniczną, czyli liderów odpowiedzialnych za motywowanie specjalistów, poprawę osiąganych przez nich wyników i rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Szkolenia online i stacjonarne

Część naszej oferty stanowią szkolenia techniczne online w postaci webinarów prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny, np. zasad BHP, dyrektyw czy zarządzania zespołem technicznym. Świadomie korzystamy z dostępnych możliwości w zakresie komunikacji i prowadzenia szkoleń na odległość. Co to znaczy? Wiemy nie tylko, w jaki sposób przeprowadzić szkolenie zdalne, by osiągnąć przypisane do niego cele, ale również, w jakich przypadkach lepiej jest zorganizować szkolenia stacjonarne. Z tego względu nasza oferta obejmuje również zajęcia, konsultacje i warsztaty, umożliwiające bezpośrednią interakcję między słuchaczami a ekspertami.

Szkolenia dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy

Dajemy naszym klientom możliwość dopasowania szkoleń do indywidualnych preferencji. W tym celu przygotowujemy szkolenia zamknięte, w których uczestniczą wyłącznie wskazane przez przedsiębiorcę osoby, np. pracownicy danego działu. Wszystkie spośród zajęć, warsztatów i konsultacji otwartych, niezależnie od tego, czy są prowadzone w trybie zdalnym, czy stacjonarnym, mogą, na życzenie przedsiębiorcy, przybrać postać szkoleń zamkniętych. Jesteśmy ponadto otwarci na uwagi i życzenia w zakresie dookreślenia tematyki spotkań.

Zróżnicowanie tematyki szkoleń

Prowadzone przez nas szkolenia techniczne dotyczą różnych kwestii, ważnych zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i zatrudnianych przez niego pracowników. Tematyka spotkań obejmuje takie zagadnienia podstawowe, jak:

  • zarządzanie zespołem,
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy (Dyrektywa ATEX, Dyrektywa Ciśnieniowa, Dyrektywa PED, ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE, BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, TWORZENIE INSTRUKCJI EKSPLOATACJ, DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA, TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY, BHP W TRANSPORCIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH, CZYNNIKI SZKODLIWE W PRACY, CZYNNIKI CHEMICZNE W PRACY, SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI, SYSTEM CE)
  • omówienie dyrektyw technicznych
  • zmiany w prawie unijnym i krajowym,
  • obsługa klientów i współpraca z partnerami.

Jak zarządzać zespołem technicznym?

W zakresie zarządzania zespołami oferujemy szkolenia, które przygotują kadrę menadżerską do pracy ze specjalistami. Dzięki szkoleniom z organizacji czasu pracy, technik motywowania pracowników czy kształtowania ich postaw zgodnie z celami, wartościami i strategią firmy, słuchacze dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność zespołu. W trakcie szkoleń przyszli i aktualni kierownicy zespołu zyskają również umiejętności potrzebne do rozwiązywania powstałych konfliktów i poprawy atmosfery w zakładzie pracy. Naszą ofertę szkoleń technicznych uzupełniają w tym zakresie szkolenia z zarządzania projektami AgileM®. Scenariusze spotkań opracowano z myślą o kierownikach projektów oraz członkach zespołów projektowych. Warsztaty, odbywające się z wykorzystaniem metody AgileM®, pozwolą słuchaczom pogłębić umiejętność zarządzania projektami w dynamicznych warunkach wolnego rynku.

Bezpieczeństwo pracownika priorytetem zatrudniającego

Oferujemy szkolenia mające na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w firmach działających branżach przemysłowych, produkcyjnych i energetycznych. Nasi klienci mają do dyspozycji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa procesowego (Dyrektywa ATEX, Dyrektywa Ciśnieniowa, Dyrektywa PED, ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE, BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, TWORZENIE INSTRUKCJI EKSPLOATACJ, DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA, TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY, BHP W TRANSPORCIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH, CZYNNIKI SZKODLIWE W PRACY, CZYNNIKI CHEMICZNE W PRACY, SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI, SYSTEM CE)  w obiektach produkcyjnych, organizacji pracy i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. Dzięki spotkaniom słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo zatrudnionych i odpowiednią jakość urządzeń, a także jak zapewnić w organizacji zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto szkoli?

Szkolenia z zakresu: Dyrektywa ATEX, Dyrektywa Ciśnieniowa, Dyrektywa PED, ERGONOMIA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE, BEZPIECZNA ORGANIZACJA PRAC ORAZ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, TWORZENIE INSTRUKCJI EKSPLOATACJ, DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA, TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY, BHP W TRANSPORCIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH, CZYNNIKI SZKODLIWE W PRACY, CZYNNIKI CHEMICZNE W PRACY, SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI, SYSTEM CE, są prowadzone przez wybitnych Ekspertów z organów kontrolujących np. Państwowa Inspekcja Pracy, lub Ekspertów Praktyków, np. Arkadiusz Maciuś czy Pracowników TUV NORD.

Na bieżąco z nowymi regulacjami

Niektóre spośród oferowanych szkoleń technicznych dotyczą zmian w prawie, istotnych z perspektywy całej organizacji i zatrudnionych w niej pracowników. Dla naszych klientów przygotowaliśmy zarówno tematy o zagadnieniach regulowanych w prawie krajowym, np. postępowania powypadkowego, jak i unijnym, np. wymagań stawianym urządzeniom w świetle dyrektywy maszynowej. Zajęcia, warsztaty i konsultacje prawne mają charakter praktyczny – ich celem jest nie tylko zapoznanie słuchaczy ze zmianami, ale ponadto (co ważniejsze) wskazanie konsekwencji tych zmian.

Współpraca z partnerami i obsługa klienta

Jednym z ważniejszych aspektów każdej działalności jest umiejętność wypracowania wysokich standardów w zakresie obsługi klientów i partnerstwa biznesowego. Oferowane szkolenia dotyczą np. obsługi klientów przez kadrę specjalistów, inżynierów i menadżerów technicznych czy też negocjacji z dostawcami w procesie zakupów produkcyjnych, technicznych i komponentowych. Pierwsze z nich pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę o komunikowaniu się z klientami w trakcie realizacji zamówienia oraz serwisie posprzedażowym. W trakcie drugich prelegenci w przystępny sposób scharakteryzują skomplikowany proces negocjacyjny.

Co oprócz szkoleń technicznych?

Nasza propozycja obejmuje również inne szkolenia, które ułatwią pracownikom realizację codziennych obowiązków zawodowych. Ze względu na kryterium tematyczne możemy wyróżnić szkolenia dotyczące m.in. handlu zagranicznego, księgowości, rozwoju kompetencji osobistych, a także sprzedaży. Jeśli wśród propozycji nie znajdą Państwo tematu, który odpowiadałby Państwa oczekiwaniom, prosimy o kontakt. Oferujemy możliwość zaprojektowania szkolenia we współpracy ze specjalistą z danej dziedziny.

Kiedy odbywają się szkolenia?

Szkolenia techniczne online i stacjonarnie odbywają się cyklicznie – nawet jeśli interesujące Państwa warsztaty już miały miejsce, nic nie stoi na przeszkodzie, by wziąć w nich udział w przyszłości. Aby śledzić ważne terminy i nie przegapić daty spotkania, warto skorzystać z udostępnionego na naszej stronie kalendarza.

Jak zapisać się na szkolenie techniczne?

Aby zapisać się na jedno ze szkoleń technicznych, wystarczy skorzystać z udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego. Z jego pomocą można wybrać interesujące Państwa kursy oraz podać informacje kontaktowe. Oprócz tego zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”